อุปกรณ์ควบคุมการจราจรและรักษาความปลอดภัย

กล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพ ระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน ป้าย LED จำกัดความเร็ว สัญญาณไฟกระพริบทางแยก


Read More...

ป้ายไฟแบบ LED

ป้ายไฟแบบสีเดียว (สีแดง, สีเหลือง หรือ สีเขียว) ป้ายไฟแบบ 3 สี (สามารถแสดงผลได้ 3 สี) ป้ายไฟแบบสีเสมือนจริง ป้ายโฆษณา LED แบบต่างๆ


Read More...

ระบบเก็บค่าผ่านทางด่วน

ป้ายแสดงราคาค่าผ่านทาง ป้ายแสดงประเภทรถยนต์ ระบบตรวจสอบประเภทรถยนต์แบบอัตโนมัติ ตู้อุปกรณ์ควบคุมการทำงาน อุปกรณ์เซ็นเซอร์ แบบต่างๆ


Read More...

ระบบจัดเก็บค่าบริการจอดรถยนต์

ป้ายแสดงราคาค่าบริการจอดรถยนต์ ป้ายแสดงปริมาณรถยนต์ สัญญาณไฟจราจรแบบต่างๆ เครื่องจ่ายบัตรแบบอัตโนมัติ ไม้กั้นแบบอัตโนมัติ เครื่องอ่านบัตรแบบต่างๆ


Read More...
0123